5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

"بیشتر من نترسیدم من بازی می کنم": Carlton پالمر مصاحبه منحصر به فرد

GETTYCarlton Palmer از عادت های نوشیدنی او در طول بازی کاریش سخن گفته است. او به من گفت: "شما خوب کارلتون را به من گفتید." "شما از شرم می ترسیدید." پالمر با یادآوری یکی از چندین بار که الکل واقعا او را در زمین اجرا کرد، هنگامی که نور لامپ ها روشن شد در نیمه دوم من خیلی متواضع بودم با هدف خودم روبرو شدم اما ما هنوز 2 بر 1 را به دست آوردیم اما این تأثیر برای نایب قهرمانان سابق انگلیس پالمر بسیار نادر بود اما با وجود اینکه برای چندین باشگاه برتر بازی کرد، از جمله برادوی لندز، یونایتد، ساوتهمپتون، ناتینگهام، فلورید کالاندری و واتفورد برای نوشیدن استفاده کرد