اخبار لیورپول: اندی رابرتسون ژست باور نکردنی روبرتو فرسینو را به طرفدار جوان ارسال می کند

GETTYAndy Robertson یک پیراهن روبرتو فیریمینو را به هواداران جوان فرستاد تا قبل از آنکه به تیم آنفیلد برود و در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا مقابل پورتو آلفی رادبورد تصمیم خود را برای جلب پول جیبی خود را به یک بانک غذایی محلی بفرستد اخبار به سرعت در رسانه های اجتماعی پخش شد و او اهدا شد طرفداران حمایت از بانک های مواد غذایی روز گذشته از طرفداران ماه رمضان، روز گذشته نیز، رابرتسون نیز از آنچه آلفی انجام داده بود و می خواست چیزی ویژه برای طرفدار جوان لیورپول انجام دهد، بین المللی اسکاتلند، یک نامه شخصی از آلفی را برای سخاوت خود و روبرتز فرستاد.