اندی هالیدی زندگی در رنجرز را دوست دارد از زمانی که گرید موری جای پدرو کیهین چی را گرفت

GETTYAndy Halliday دوست دارد در رنجرز پس از قرار ملاقات Graeme Murty زندگی می کند و او شکرگزاری صادقانه خود را به Graeme مورتی برای آوردن او را به عقب به عقب اعتقاد به او و دادن او یک فرصت دیگر با نور Blues Halliday آورده است تا یک ضربه زدن از ابروکس وقتی Caixinha او را متوقف کرد، آن را بسیار سخت پیدا کرد، که او را به فرصتی برای پیوستن به Qabala در سمت آذربایجان در وام بپیوندد اما این خیلی سخت بود زیرا او یکی از 12 بازیکن خارجی بود و تنها پنج نفر در یک زمان حضور داشتند. او را در تمام پنج بازی از فصل زمستان سپری کرده است