منچستر یونایتد ACE Matteo Darmian به ارمغان می آورد خانواده برای آموزش به عنوان ستاره نبرد بیشتر برف

بازیکنان منچستر یونایتد برای تدریس در ترافیک بیشتر از 8 مارس 2018 وارد می شوند. ستاره های منچستر یونایتد برای تمرین وارد زمین شدند زیرا برفهای بیشتر در اسلایدی NorthPlay Slideshow ZENPIX LTD1 از 15Paul Pogba var image LinkTpl عکس های عکس 2222 3333 1111 var oldThumbUrlTpl https cdn images express co uk img گالری های پویا 116x87 id jpg var newThumbUrlTpl https cdn images express co uk img گالری های پویا 64x64 id jpg برای var در o thumbs اگر من 6 شکستن انگشت می کنم انگار o thumbs i li class اگر من 0 فعال jcarousel ite