همیلتون مقابل رنجرز جریان زنده: چگونه به تماشای بازی لیگ اسکاتلند آنلاین و در تلویزیون

هیلتون رنجرز را به هامیلتون هدایت می کند امروزه ردگیر ها فقط سه امتیاز در پشت آبریند دوم قرار دارند و می توانند آنها را با پیروزی به دست بیاورند امروز رنجرز ها را به همیلتون هدایت می کنند که خودشان هنوز هم امیدوار هستند که در مرحله حذفی قرار بگیرند. زمان این دو طرف ملاقات نتیجه انتقام از رنجرز خود را 4 1 برنده شدن به همیلتون در آغاز مبارزات انتخاباتی هامیلتون Academical 11th در جدول به این پایه و اساس چهار آخر خود را در گزاف گویی از دست داده اند در مورد رنجرز آنها در یک دو بازی برنده شدن و قرار دادن شش گذشته Ay